De dienstverlening van Stichting Zaanse zorg

Stichting Zaanse zorg biedt dus ondersteuning aan mensen, die hulp nodig hebben om een plek in de maatschappij en op de arbeidsmarkt te vinden. Mensen die kampen met een verstandelijke beperking of psychiatrische klachten. Hierbij richt Stichting Zaanse zorg zich in principe op iedereen in een uitkeringssituatie (WW, Wajong, WIJ, WIA).

Re-integratietraject

Deelname aan een re-integratietraject is niet vrijblijvend bij Stichting Zaanse zorg. Een cliënt moet in staat zijn afspraken te maken al dan niet met behulp van de hulpverlener. Voorwaarde is wel dat er rust is in de thuissituatie. De problemen op het gebied van huisvesting en financiën zijn geordend en overzichtelijk. Cliënten bij Stichting Zaanse zorg stromen vanuit een begeleidingstraject vaak door naar een re-integratietraject. Dit biedt volop kansen voor een succesvol re-integratietraject.

Job coaching

Door middel van een jobcoach worden cliënten begeleid in het voortraject naar werk, in de bemiddeling naar werk en tijdens het werk in de vorm van persoonlijke ondersteuning. Het doel van jobcoaching is de cliënt te plaatsen op een reguliere arbeidsplaats en tijdens zijn werk op een dusdanige wijze te ondersteunen dat uitval wordt voorkomen. Uiteindelijk zal het doel zijn dat de cliënt zonder ondersteuning van de jobcoach zijn werk uitvoert en duurzaam weet te maken. De jobcoach werkt bij Stichting Zaanse zorg in de meeste trajecten nauw samen met de ambulant hulpverlener die de cliënt begeleidt in de persoonlijke situatie. Dit omdat een geslaagd traject eenvoudiger te bereiken is en nauw samenvalt met een goede en stabiele thuissituatie.

Kwaliteit van de zorg

Stichting Zaanse zorg werkt steeds hard aan het verbeteren van de kwaliteit en de transparantie van de geboden hulpverlening. Stichting Zaanse zorg investeert in haar medewerkers door een actief scholingsbeleid te hanteren en hecht veel waarde aan de intervisiemomenten van het team tijdens teamdagen. Dit bevorderd de deskundigheid van de hulpverleners.

Vertrouwenspersoon

Wanneer je ondanks de uiterste inzet het gevoel hebt niet met je vraag of situatie terecht te kunnen bij één van de medewerkers van Stichting Zaanse zorg, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Let op dat deze vraag of situatie altijd betrekking moet hebben op een medewerker van of met de Stichting Zaanse zorg. Deze vertrouwenspersoon is onafhankelijk, onpartijdig en biedt een luisterend oor. Samen met de vertrouwenspersoon kun je de situatie bespreken waarbij je hulp nodig hebt en de vertrouwenspersoon zal je ondersteunen daar waar nodig.