Hoe wordt de hulpverlening van Stichting Zaanse zorg betaald?

Ondanks dat Stichting Zaanse zorg een stichting is zullen de hulpverleners betaald krijgen voor hun diensten. Dit wordt op diverse manieren bekostigd. Op dit moment zijn er nog drie manieren waarop de hulpverlening bekostigd wordt.

Persoons Gebonden Budget

Als een cliënt in het bezit is van een Persoons Gebonden Budget (PGB) dient de begeleidingskosten door de cliënt zelf verantwoord te worden bij het SVB. Het SVB betaalt ons dan deze gemaakte begeleidingskosten uit.

Zorg in Natura

Als een cliënt in het bezit is van een Zorg in Natura (ZIN) indicatie die is ingegaan voor 2016. Afhankelijk van het soort indicatie, declareren wij onze begeleidingskosten of bij het Menzis Zorgkantoor of bij de gemeente waar de cliënt woonachtig is.

Gemeentelijke zorgtoewijzing

Als de cliënt in het bezit is van een gemeentelijke zorgtoewijzing (Zelfstandig leven 1, 2 of 3) van na 1 januari 2015 dan wordt hier gebruik van gemaakt. Stichting Zaanse zorg declareert de begeleidingskosten per 4 weken bij de gemeente waar je woonachting bent.

Eigen bijdrage

Aan iedere cliënt die zorg ontvangt wordt een eigen bijdrage gevraagd. Hier worden geen uitzonderingen in gemaakt.

https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp