De begeleiding vanuit Stichting Zaanse zorg

Tijdens de eerste fase van de begeleiding vanuit Stichting Zaanse zorg wordt er in eerste instantie vooral gekeken naar het op orde brengen van de primaire leefgebieden. De kenmerken van de begeleiding zijn de positieve benadering, het opbouwen van een vertrouwensband en een gezonde nabijheid.

De hulpverlener en de cliënt zoeken samen naar passende ondersteuning op diverse gebieden. Deze ondersteuning is gericht op het bevorderen en behoud van de zelfredzaamheid van de cliënt. De hulpverlener luistert naar de wensen en gedachten van de cliënt en er wordt samen bekeken wat goed is om te doen. De zelfregie in het dagelijks leven wordt hierdoor versterkt, vaardigheden die hiervoor nodig zijn worden samen geoefend.

Het beantwoorden van vragen en het oplossen van problemen

Centraal in de hulpverlening die geboden wordt door Stichting Zaanse zorg is het contact met de cliënt. Het opbouwen van een relatie en wederzijds vertrouwen. Dit betekend dat de hulpverlener gericht is op het beantwoorden van vragen en het oplossen van problemen in samenwerking met de cliënt. Dit is een snelle en directe manier van werken die vaak veel creativiteit en soms onorthodoxe oplossingen biedt.

Praktische hulp

Een hulpvraag bij Stichting Zaanse zorg wordt vaak pas gedaan op het hoogtepunt waardoor er op dat moment zeer veel behoefte is aan praktische hulp. Bij de hulpverleners van Stichting Zaanse zorg ligt hierin de uitdaging. Het ontdekken van de vraag achter de vraag en het vinden van de kracht van de cliënt om een probleemoplossende wijze aan te boren. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden van de cliënt doormiddel van een positieve benadering.

Nieuwe wetgeving

Vanaf 1 januari 2015 bestaat er een nieuwe wetgeving. De overheid wil binnen de zorg meer maatwerk en meer nadruk op preventie, dat betekent meer richten op het voorkomen van. Daarnaast wordt er meer gerekend op eigen kracht. Hiermee wordt bedoelt de mensen in jouw eigen omgeving die kunnen helpen of ondersteunen. Maar ook wat de cliënt allemaal zelf nog zou kunnen doen zonder professionele hulp. Hierdoor dienen alle hulp- en ondersteuningsaanvragen voor begeleiding door jezelf, bij de gemeente waar je woonachtig bent, te worden aangemeld bij het WMO loket.

Stichting Zaanse zorg kan bij deze aanvragen wel helpen door voorafgaand een gesprek met je te voeren waarbij wij een klantprofiel van je zullen opmaken. Deze informatie kan dan worden gebruikt bij je aanmelding. De zogenaamde regisseur van de gemeente zal de aanvraag daarna beoordelen en eventueel nog een gesprek met je aangaan. Het is wel van belang dat je aangeeft dat je graag hulp wilt van Stichting Zaanse zorg. Als de regisseur de aanvraag goedkeurt, dan kan Stichting Zaanse zorg aan de slag. Als je meer informatie zoekt over de hulpaanvraag dan kun je altijd naar de website van jouw gemeente gaan of naar de website samen14.nl.